TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG WEBSITE
HuyIT
0933 88 3233

CRM CSKH AN PHÚC:


Hướng dẫn đăng nhập (thao tác như hình)

Giao diện chính của úng dụng.


Các phân hệ chính ứng dụng

 • Bác sĩ đăng ký gửi bệnh: (là user bác sĩ đăng ký bệnh nhân gửi đến Pk An Phúc).
 • Chăm sóc Bệnh nhân:

– (Tạo mới hoặc cập nhật bệnh nhân).

– (Chăm sóc tư vấn bệnh nhân “note” lại quá trình tư vấn và chăm sóc bệnh nhân khi có bệnh nhân Bác sĩ gửi).

– (Cập nhật thông tin diễn biến và y lệnh chăm sóc, cập nhật thời gian tái khám).

– (Trả kết quả cho bệnh nhân).

 • Kết quả bệnh nhân:

Hướng dẫn chi tiết


1 Phân hệ bác sĩ gửi bệnh nhân: 

 • Ds Bệnh nhân mới. (là những bệnh nhân bs tạo gửi tới PK An Phúc, Trạng thái “Tạo Mới”, có màu chữ đỏ).
 • Ds Bs Bệnh nhân đang thực hiện. (là những bệnh nhân của bs đó đã gửi, đang thực hiện điều trị).
 • Ds Bệnh nhân kết thúc. (là những bệnh nhân đã hoàn thành quá trình thực hiện điều trị “kết thúc”).
 • Ds Bệnh nhân đóng cs. (là những bệnh nhân bs gửi, trong quá trình chăm sóc bệnh nhân không thực hiện dịch vụ).

A: Ds Bệnh nhân mới:

 • Để tạo mới bệnh nhân. Ở giao diện Ds bệnh nhân mới. Bấm thêm mới “2, như hình mô tả bên dưới.

Giao diện danh sách bệnh nhân mới.

 • Popup tạo mới bệnh nhân: (nhập đầy đủ họ tên, số đt, dịch vụ quan tâm, file kết quả mà Bs muốn gửi tới PK An Phúc xem).
 • Bấm Xác Nhận để lưu thông tin bệnh nhân.

 

B: Ds Bệnh nhân đang thực hiện:

 • Bs muốn xem lại quá trình điều trị và kết quả bệnh nhân thao tác click chọn vào dòng dữ liệu của bệnh nhân để xem. Như hình mô tả dưới.

 • Popup thông tin hiển thị lên có 3 tab thông tin, Phiếu chăm sóc. Kết quả PK trả kết quả. Kết quả Bs lúc đầu gửi PK. (các thông tin chi tiết vẫn hiển thị các Bác có thể xem chi tiết).

 • Muốn xem kết quả cận lâm sàng bệnh nhân. Lick xem kết quả như hình số “2”.

C&D: Ds Bệnh nhân kết thúc & Ds Bệnh nhân đóng cũng như trên. 


1 Phân hệ chăm sóc và cập nhật kết quả bệnh nhân: 

 • Ds Bệnh nhân mới. (là những bệnh nhân bs tạo gửi tới PK An Phúc, Trạng thái “Tạo Mới”, có màu chữ đỏ).
 • Ds Bs Bệnh nhân đang thực hiện. (là những bệnh nhân của bs đó đã gửi, đang thực hiện điều trị).
 • Ds Bệnh nhân kết thúc. (là những bệnh nhân đã hoàn thành quá trình thực hiện điều trị “kết thúc”).
 • Ds Bệnh nhân đóng cs. (là những bệnh nhân bs gửi, trong quá trình chăm sóc bệnh nhân không thực hiện dịch vụ).

A: Ds Bệnh nhân mới: (ở phần các bạn chăm sóc phải cập nhật lại thông tin bệnh nhân từ bs đăng ký. “Vì thông tin bs đăng ký thiếu”)

A.1: Cập nhật thông tin bệnh nhân:

 • Cập nhật thông tin bệnh nhân: Ở danh sách bệnh nhân. Bấm Sữa BN như hình mô tả dưới để cập nhật thêm thông tin bệnh nhân.

 • Popup thông tin bệnh nhân sẽ hiển thị lên. Cập nhật các thông tin còn thiếu vào và Bấm Xác nhận.

 • Thêm mới bệnh nhân: Ở giao diện Ds bệnh nhân mới. Bấm thêm mới “2, như hình mô tả bên dưới.

Giao diện danh sách bệnh nhân mới.

 • Popup tạo mới bệnh nhân: Trường hợp Bs gửi qua zalo hoặc phương tiện khác. (nhập đầy đủ họ tên, số đt, dịch vụ quan tâm, file kết quả mà Bs gửi tới PK An Phúc xem …).

 • Bấm Xác Nhận để lưu thông tin bệnh nhân.

A.2: Chăm sóc bệnh nhân. (Ví dụ: Bs gửi thông tin bệnh nhân tới. Các bạn chăm sóc có thể gọi điện thoại tư vấn hỏi thăm bệnh nhân và cập nhật các thông tin mong muốn của bệnh nhân. Cung cấp các thông tin để BN tới Pk thực hiện dịch vụ, …).

 • Cập nhật chăm sóc BN, Click chọn vào dòng bệnh nhân cần chăm sóc. Để hiển thị lên Popup from thông tin cập nhật.

Popup form chăm sóc gồm các phần chính cần lưu để thuận tiện theo dõi được bệnh nhân. 

 • Ngày hẹn gọi lại: (là khi bạn tư vấn BN, bệnh nhân có hẹn lại ngày nào gọi lại thì cập nhật. Để tới ngày hẹn đó “hệ thống tự load hiển thị BN này lên lại ds chăm sóc”).
 • Trạng thái KH: (là quá trình tư vấn BN có vấn yêu cầu gì. Mình có nhiều trạng thái Ví dụ: BN cần tư vấn thêm thì chọn KH chưa Booking. Việc cập nhật nhật để báo cáo và theo dõi data bệnh nhân sau này).
 • Trạng thái chi tiết: (liên con của Trạng thái KH trên. Ví dụ như trên: KH chưa Booking thì lý do KH chưa chốt là gì?).
 • Ghi chú lần bạn chăm sóc BN: Cập nhật lại các thông tin mà bạn tư vấn khách BN để theo dõi.
 • Khi thao tác xong bấm Xác nhận để lưu.

=> Nếu trường hợp KH chốt tới làm dịch vụ: Thì bạn cập nhật trường số “4”. Ngày chốt booking (là ngày hiện tại bạn tư vấn KH). Ngày Khách đến (là ngày KH đến để khám và điều trị). Nên cập nhật để nếu có triển khai tới bộ phận lễ tân, thì lễ tân sẽ biết được có bao nhiêu KH tới thực hiện khám và điều trị.

=> Như hình ở vị trí số “5” là các thông tin chi tiết lưu lại quá trình mà bạn đã chăm sóc.

Ở hình mô tả trên vị trí số “6” trên ảnh là Trạng thái: (ở ứng dụng mình có 4 trạng thái).

 • Khách mới: (tất cả BN ở Bs đăng ký gửi & Chăm sóc chưa chốt dịch vụ thì ở trạng thái Khách mới), trong quá trình chăm sóc chuyển Trạng thái khi BN đã tới khám và điều trị hoặc BN không cần nữa.
 • Đang điều trị: (là những BN tới khám và điều trị. Lúc này bạn sẽ tìm lại tên bệnh nhân hoặc sđt: Chọn lại trạng thái Cập nhật thành: Đang điều trị rất quan trọng ở trạng thái này, vì bước này sẽ tạo tài khoản tự động cho BN). Trạng thái Đang điều trị sẽ chuyển sang trạng thái khác khi BN đã hoàn tất quá trình điều trị.
 • Kết thúc điều trị: Là những bệnh nhân ở Trạng thái Đang điều trị (khi hoàn thành điều trị, thì ở danh sách đang theo dõi cập nhật lại BN).
 • Đóng chăm sóc: Là những BN ở chăm sóc bs gửi, BN không muốn thực hiện và không phải BN tiềm năng, đóng đi để khỏi chăm sóc và theo dõi nữa.

B: Ds Bệnh nhân đang theo dõi:

 • Để cập nhật diễn biên và trả kết quả bệnh nhân. Click chọn từng dòng dữ liệu bệnh nhân. Như hình mô tả bên dưới.

B.1: Cập nhật diễn biên chăm & y lệnh chăm sóc:

 • Popup thông tin điều trị hiển thị lên. Cập nhật chọn Bs thực hiện, KTV thực hiện và các diễn biến và y lệnh chăm sóc nếu có.
 • Trường hợp bệnh bệnh nhân tái khám và điều trị lần tiếp theo thì chọn vị trí số “5” chọn ngày tái khám, sẽ thông báo tới bệnh nhân và bs khám ngày tái khám. (mặt định nếu có ngày tái khám chổ đó sẽ hiển thị ngày tái khám gần nhất.
 • Xong bấm Xác nhận để lưu thông tin.
 • Nút check: Là có muốn BN xem được kết quả của diễn biến và y lệnh điều trị này không. Mặt định không check. Muốn cho bệnh nhân xem thì check vào.

B.2: Trả kết quả cho BN:

 • Để trả kết quả BN bấm qua tab Trả kết quả KH. Như hình mô tả bên dưới.
 • Chọn tệp: File kết quả cả trả ở máy tính chọn được nhiều file. Xong bấm Xác nhận trả kết quả (có 2 nhóm KQ HA và KQ XN).
 • Ở vị trí số “5” là ds hiển thị kết quả. Mặt định không check chọn là bệnh nhân không thấy. Muốn trả kết quả ngày nào thì check chọn vô.

 • Ở vị  trí số “6” Cập nhật trạng thái. Nếu BN còn quá trình khám và điều trị thì vẫn để trạng thái Đang điều trị. Chỉ khi BN đã hoàn thành liệu trình khám và điều trị thì chọn trạng thái Kết thúc điều trị.

C&D: Giống phần B, là những ds BN đã hoàn thành và không chăm sóc nữa, nên cũng không quan tâm. Chỉ khi nào cần xem lại bệnh án và kết quả thì vào xem.


3 Bệnh nhân

 • Khi chuyển ở trạng thái Khách mới – sang Trạng thái Đang điều trị. (lúc này tạo tại khoản, hiện tại chưa đấu nối tự động gửi tin nhắn tới BN). Nên các bạn chủ động gửi thông tin sms hoặc zalo tới BN với nội dung sau.
 • Nội dung: “Xin chào {fullName}, cảm ơn bạn khám bệnh. Tài khoản & mật khẩu bạn là: {phone}. Truy cập link https://crm.phongkhamanphuc.vn. sau để theo dõi thông tin khám. Vui lòng cập nhật lại mật khẩu”
 • {fullName}: Là tên BN
 • {phone}: Là sđt BN

Thông tin ở bệnh nhân sẽ hiển thị:

 • Thông tin thời gian khám. (sẽ hiển thị tất cả các lần tái khám của bệnh nhân, theo kiểu hiển thị. Tái khám lần 1: ngày tháng năm, Tái khám lần 2, ….)
 • Thông tin chăm sóc điều trị. (sẽ hiển thị theo ngày và bạn check chọn trong trả kết quả).
 • kết quả: (sẽ hiển thị kết quả chuẩn đoán hình ảnh & kết quả XN theo kết quả mà đã chọn cho bệnh nhân thấy trong phần trả kết quả).
 • Tham khảo các kết quả điều trị: (hiển thị Albums ảnh dạn silder).


Thông danh mục:

 • Phần này để tài liệu riêng cho người quản lý.