TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG WEBSITE
HuyIT
0933 88 3233

WEBSITE NỆM PHÁT GIA NGUYỄN:


Hướng dẫn đăng nhập (thao tác như hình)

 • Truy cập link & thông tin tài khoản gửi riêng.

Các mục chính của website gồm 8 mục chính.

 • Cài đặt nhanh:  (cài đặt thay đổi các thông tin trang chủ,…)
 • Bài viết:  (quản trị chuyên mục, và bài viết, tạo thêm sữa hoặc xóa)
 • Media:  (chứa dữ liệu liên quan hình ảnh, …)
 • Trang:  (tạo các trang tỉnh, …)
 • Ux Blocks:  (quản lý các banner, footer, …)
 • Sản phẩm:  (quản trị danh mục, và sản phẩm, tạo thêm sữa hoặc xóa)
 • Giao diện:  (quản trị men,…)
 • Thành viên:  (quản lý user thành viên, tạo thêm sữa hoặc xóa user)

Giao diện chính quản trị

Hướng dẫn chi tiết sử dụng từng phần quản trị website


1 Cài đặt nhanh:  Gồm 5 phần chính.

 • Cài đặt themes.
 • Các ưu đãi.
 • Cập nhật quà tặng.
 • Cài đặt video.
 • Cài đặt content danh mục

Giao diện cài đặt nhanh

Cài đặt themes: Cập nhật thông tin số hotline cửa hàng:

 • Số hotline: Nhập số hotline.
 • Bấm lưu: Thao tác để lưu thông tin.

Các ưu đãi: Cập nhật các thông tin ưu đãi. Vị trí hiển thị sẽ nằm chi tiết sản phẩm:

Vị trí, khi chỉnh sữa sẻ hiển thị ở sản phẩm như hình

Chỉnh sữa thông tin ưu đãi

 • Tiêu đề: Cập nhật thông tin tiêu đề cần chỉnh sữa.
 • Nội dung: Cập nhật các nội dung bạn muốn hiển thị các ưu đãi.
 • Lưu: Bấm lưu để cập nhật lưu trữ lại thông tin cập nhật.

Cài đặt quà tặng: Vị trí hiển thị nằm ở chi tiết sản phẩm.

Thao tác cập nhật thông tin quà tặng

 • Kích hoạt: Chương trình quà tặng giảm giá nếu sử dụng bạn chọn kích hoạt hoặc vô hiệu hóa để tắt.
 • Nội dung: Nên thực hiện 1 dòng: Ví dụ giảm giá 30k hoặc 50k..
 • Lưu: Bấm lưu thông tin đã thao tác.

Cài đặt video: Vị trí hiển thị silder video ở trang chủ.

Cập nhật thông tin hiển thị video

 • Title: Cập nhật thông tin mô tả ngắn về video.
 • Thời gian: Cập nhật thời gian phát video, ghi khoản thời gian phát của clips bao nhiêu phút.
 • Link youtube: Ở bước này xem video ở youtube, bạn bấm share video. Chọn nhúng, coppy bỏ vô ô này.
 • Hình ảnh: Ảnh thumnail video. Chọn Add Image và thao tác kéo ảnh vô và chọn như hình mô tả dưới.

Chọn hình ảnh cần đặc đại diện

Cài đặt content danh mục: Nếu bạn muốn triển khai SEO danh mục sản phẩm hoặc cung cấp thông tin text thì cập nhật nội dung

Cập nhật thông tin content chuyên mục

 • Nội dung: Cung cấp các nội dung.
 • Lưu: Bấm lưu để cập nhật thông tin.

2 Bài viết: Quản lý các chuyên mục & bài viết cung cấp đến khách hàng.

Quản lý tạo chuyên mục bài viết:

Giao diện quản lý chuyên mục bài viết

 • Tên: Tạo tên chuyen mục.
 • Thêm chuyên mục: Bấm để lưu tạo chuyên mục bạn muốn thêm.

Quản lý bài viết & tạo mới bài viết.

Quản lý bài viết. Bạn hover chuột lên danh sách bài viết sẽ hiển thị các thao tác nhanh như:

Giao diện quản lý bài viết

 • Chỉnh sửa: Chỉnh sửa nội dung bên trong bài viết.
 • Sửa nhanh: Chỉnh sửa thay đổi các tiêu đề và chuyên mục…
 • Thùng rác: Xóa bỏ bài viết của bạn.
 • Xem: Bạn muốn xem bài viết.

Tạo mới bài viết: Bấm chọn viết bài mới.

Giao diện quản lý bài viết.

 • Thêm tiêu đề: Đặt tiêu đề cho bài viết.
 • Nội dung: Cập nhật thông tin nội dung muốn truyền đạt đến KH. (khi viết bài có hình ảnh, cứ nắm kéo hình ảnh nào ở máy thả vô là tự import hình vô).
 • Chuyên mục: Bài viết bạn viết muốn nằm ở chuyên mục nào thì bạn chọn, để hiển thị bài viết đó theo đúng chuyên mục.
 • Ảnh đại diện: Chọn ảnh đại diện của sản phẩm.
 • Đăng: Khi cập nhật đầy đủ các thông tin. Bấm đăng để đăng bài viết bạn đã viết.

3 Media: Quản lý thư viện hình ảnh video.

Giao diện quản lý thư viện hình ảnh video.

 • Thêm mới: Click để chọn tệp tin.
 • Chọn tệp tin: Chọn tới đường dẫn lấy hình ảnh thư viện của bạn.
 • Hoặc nhanh: Kéo thả hình ảnh từ máy tính vô form hình ảnh (3).

4 Trang: Quản lý trang

=> Phần quản lý trang tự như quản lý bài viết. Phần này không quan trọng sử dụng để tạo. Không cần thiết.


5 UX Blocks: Quản lý thông tin chung

Giao diện quản lý banner hoặc quản lý chung cố định

 • Để thay đổi các banner hoặc thông tin liên quan tới các dữ liệu cố định. Chọn hover lên cấu hình tương ứng. Chọn Edit with UX Builder. Để chỉnh sửa nội dung hoặc thay thế thông tin và hình ảnh liên quan.

Hướng dẫn chi tiết thay đổi hoặc thêm Banner trang chủ.

Giao diện quản lý banner

 • Để thay đổi banner: Cứ lick chuột đúp vô hình ảnh bạn cần thay thể sẽ thể thị thay banner như hình dưới.

Xử lý thay đổi banner

 • Change media: Khi chọn bạn thao tác sẽ hiển thị lên form hình ảnh. Chọn hình ảnh tương đương bạn muốn sử dụng.
 • Apply: Khi bạn cập nhật thay đổi banner xong. Bấm update để lưu lại các thông tin bạn thay đổi.

=> Các cấu hình # tương đương. Muốn thay đổi dữ liệu gì thì thao tác như hương dẫn trên rồi bấm update là được.


6 Menu: Quản lý menu 

Giao diện xử lý thông tin Menu

 • Giao diện: Click hoặc hover chọn để chọn menu
 • Menu: Quản lý danh sách menu sản phẩm & thông tin trên thanh menu.
 • Muốn thay đổi thông tin text menu: Chỉ cần click đúp chuột vô tên menu xổ xuống và thay đổi bạn muốn.
 • Muốn di chuyển vị trí: Giữ chuột vào tên menu, nắm kéo qua lại lên xuống.
 • Lưu menu: Thao tác để lưu lại các thay đổi mà bạn đã thay đổi.

7 Thành viên: Tạo các user cho nhân viên sử dụng website.

Giao diện quản lý thành viên

 • Thêm mới: Thao tác để thêm mới thành viên.
 • Danh sách thành viên của website bạn.

Giao diện thêm mới thành viên

 • Cập nhập các thông tin user.
 • Mật khẩu: Cập nhật mật khẩu cho user.
 • Thành viên đăng ký: Bạn chọn SEO Editor cho viết bài. Chọn quản lý cửa hàng cho user đăng sản phẩm.
 • Thêm người dùng mới: Thao tác để cập nhật lưu thông tin tạo mới cho user

8 Sản phẩm: Quản lý danh mục & chi tiết sản phẩm (thêm, sữa, xóa)

Giao diện quản lý danh mục sản phẩm

 • Tất cả sản phẩm: Hiển thị danh sách tất cả sản phẩm ở website. Có thể tùy chọn (sửa, sửa nhanh, hoặc xóa) những sản phẩm đã tạo.
 • Thêm mới: Muốn thêm mới 1 sản phẩm ta bấm tùy chọn thêm mới để thêm 1 sản phẩm.
 • Danh mục: Danh mục các sản phẩm chính của shop.
 • Các thuộc tính: Thuộc tính đặc điểm của sản phẩm cố định như: (kích thước, khoảng giá, loại nệm,..).
 • Đánh giá: Các đánh giá của khách hàng cho sản phẩm của shop: (mõi đánh giá của KH bạn cần phải vào thực hiện kiểm & duyệt chấp nhận đánh giá muốn hiển thị hay không).

Thêm mới sản phẩm: (có 2 trường hợp sản phẩm có thuộc tính & sản phẩm không có thuộc tính biến thể)

=> Sản phẩm không có thuộc tính là gì? Là sản phẩm không có các tùy chọn như: Kích thước, loại nệm, khoảng giá, sản phẩm đơn lẻ.

=> Sản phẩm có thuộc tính biến thể là gì? Là những sản phẩm có thuộc tính biến thể như: Kích thươc bao nhiêu, loại nệm bao nhiêu, và khoảng giá bán.

1 Thêm sản phẩm không có thuộc tính:

Giao diện thêm mới 1 sản phẩm k có biến thể thuộc tính

 • Title: Đặc tên sản phẩm bạn muốn thêm.
 • Nội dung: Cập nhật nội dung liên quan đến sản phẩm cần giới thiệu đến.
 • Giá thường & khuyến mãi: Cập nhật giá bán chính & khuyến mãi cho mõi sản phẩm. Nếu k có giá khuyến mãi thì cập nhật giá thường.
 • Ngày giảm giá: Nếu sản phẩm có giá khuyến mãi & chương trình giảm giá này có thời gian khuyến mãi bao lâu thì bạn tùy chọn thời gian khuyến mãi. Không chọn thì sản phẩm mặt định khuyến mãi vô thời hạn.
 • Danh mục sản phẩm: Sản phẩm bạn thêm ở danh mục chính nào thì bạn chọn đúng danh mục, để sản phẩm hiện thị theo đúng chủng loại của nó.
 • Ảnh sản phẩm: Là ảnh thumnail chính của sản phẩm (hiển thị đại diện ở ngoài giao diện trang chủ hoặc danh mục sản phẩm). Lick chọn và hiển thị thư viện ảnh, bạn chỉ cần kéo thả ảnh từ máy tính vào và chọn sử dụng.
 • Album hình ảnh sản phẩm: Chưa tất cả 4 – 5 hoặc nhiều hơn hình ảnh cho sản phẩm của bạn. Tạo ảnh dạn silder chạy. Lick chọn và kéo tất cả ảnh của sản phẩm này vào chọn những ảnh của sản phẩm này.

Giao diện thêm mới 1 sản phẩm k có biến thể thuộc tính, Hình 2

 • Mô tả ngắn sản phẩm: Cập nhật các thông tin content hot chính tính năng sản phẩm. Thời 300 ký tự đổ lại.
 • Thông số kỹ thuật: Thông tin giới thiệu về các thông số kỹ thuật của sản phẩm.
 • Đăng: Khi bạn thao tác hoàn thành các vấn đề trên bấm Đăng để đăng sản phẩm của bạn.

2 Thêm sản phẩm có thuộc tính biến thể: (các bước thao tác thêm về nội dung, mô tả, thông số kỹ thuật, hình ảnh, chuyên mục) tất cả đều giống như hướng dẫn trên. Chỉ # khác ở chổ cập nhật giá cả sản phẩm.

Giao diện thêm biến thể cho sản phẩm. Hình 1

 • Chổ loại sản phẩm (1): Chọn Sản phẩm có biến thể (để chọn các thuộc tính của sản phẩm nè).
 • Các thuộc tính (2): Bấm chọn để tùy chọn các biến thể đã thêm sẵn.
 • Tùy chỉnh thuộc tính sản phẩm (3): Ở shop mình đặc thù có 3 loại. Đồ dầy, Kích thước, khoảng giá. Tùy chọn từng cái rồi bấm Thêm (4) để thêm chi tiết từng loại.

Giao diện thao tác chọn các biến thể. Hình 2

Các biến thể được thêm sẽ không có các thông tin như: Dùng cho nhiều biến thể, hoặc giá trị, mà bạn cần phải thao tác như sau:

 • Chọn tất cả: Có 2 cách (1 bạn tìm ở dòng ô giá trị sẽ lâu hơn). Nêm bạn bấm chọn tất cả rồi những biến thể nào k có ở sản phẩm này thì bấm dấu X nhỏ chổ giá trị rồi xóa đi.
 • Dùng cho nhiều biến thể: Bắc buộc chọn dùng cho nhiều biến thể. Ví dụ: Độ dầy, 5. 10, 15 => Có thể dùng cho nhiều Kích thước.
 • Khoảng giá: Lưu ý ở từng sản phẩm bạn chọn khoảng giá bao nhiêu, và bỏ dùng cho nhiều biến thể. Vì giá này làm bộ lọc nhanh ở danh mục sản phẩm.
 • Lưu thuộc tính: Khi thao tác xong hết các thông tin về biến thể. Bấm lưu thuộc tính để cập nhật lưu lại quá trình bạn đã thao tác.

Khi thao tác lưu thuộc tính trên. Bước tiếp theo cấu hình giá chi tiết cho từng kích thước & độ dày sản phẩm nệm.

Giao diện tùy chọn giá cả chi tiết cho từng thuộc tính. Hình 3

 • Các biến thể (1): Chọn vô các biến thể để thêm các giá cho từng thuộc tính bạn đã thêm ở trên.
 • Thêm biến thể (2): Chọn thêm biến thể.
 • Đi (3): Bấm đi để thêm từng thuộc tính. Ví dụ: sản phẩm của bạn có tất cả các thuộc tính kích thước & độ dầy thì bấm đi nhiều lần như dòng #760 và #761
 • #761: Là mã tùy chọn phát sinh tự động: Bạn chọn độ dầy & kích thước. Như #760 mình chọn mô tả.
 • Lưu ý: Sản phẩm bạn có bao nhieu độ dầy thì chọn báy nhiêu & ngược lại có bao nhiêu kích thước thì chọn báy nhiêu. Ví dụ như hình bên dưới mình chọn nhiều thuộc tính.

Giao diện tùy chọn giá cả chi tiết cho từng thuộc tính. Hình 4

 • Trong quá trình thao tác: Nến dư thì bạn có thể bấm xóa.

Khi thao tác từng loại biến thể cho sản phẩm rồi giờ chúng ta bắc đầu cập nhật giá rồi bấm lưu thay đổi. Nối tiếp chọn độ dầy & kích thước trên bạn lick đúp vô từng dòng dữ liệu #760 , #761, … hoặc bấm sửa bên phải cùng. 

Cập nhật giá cho từng biến thể. Hình 5

 • Nhập giá bán: Giá bán của sản phẩm.
 • Giá ưu đãi: Cập nhật giá ưu đãi mà bạn muốn bán giảm giá.
 • Lên lich: Nếu sản phẩm có áp dụng thời gian ưu đãi thị chọn ngày bắt đầu & ngày kết thúc.
 • Lưu thay đổi: Lưu tất cả thông tin bạn đã thao tác.

=> Khi bạn thao tác tất cả bấm đăng như hương dẫn trên là sản phẩm của bạn sẽ hiển thị như sau.

Note: Website chỉ đăng bán sản phẩm: Chứ không quản lý kho & số lượng tồn kho. Những phần này thuộc về phần mềm ứng dụng quản lý CRM quản lý sản phẩm #. Nếu Kh có phần mềm thì liên hệ để trao đổi về thông tin code tính năng đồng bộ sản phẩm liên quan.


9 Quản lý đơn hàng: (khi có đơn đặc hàng bạn check trực tiếp quản lý đơn hàng hoặc email nào bạn cần nhận khi có đơn đặc hàng đều được).

Giao diện quản lý đơn hàng ở website

Để xử lý đơn hàng ở giao diện đơn hàng như hình trên. Bạn lick đúp chọn vào tên #đơn hàng để xử lý. Quá trình tư vấn và chốt KH mua sản phẩm thành công bạn cần thao tác như sau để cập nhật hiển thị được số lượng bán ra.

Thao tác xử lý đơn

 • Thông tin người đặt hàng. Gồm các thông tin thể hiện của KH khi đặc sản phẩm.
 • Sản phẩm: Chi tiết các sản phẩm mà KH đặc.
 • Thao tác xử lý: Khi bộ phận của công ty tư vấn chốt đơn bán được cho khách. Lưu ý bấm chọn đã hoàn thành để khi cập nhật số lượng bán ra sẽ hiển thị lên sản phẩm.
 • Cập nhât: Khi thao tác tất cả quá trình, bấm cập nhật để lưu lại quá trình xử lý đơn hàng.

Nhận mail đơn hàng: Khi có đơn đặt hàng hệ thống tự gửi mail tới mail mà quý khách muốn nhận thông báo đơn hàng mà khách đặc sản phẩm.


Note: Phần quản lý đơn hàng chỉ mang tính chất quản lý đơn hàn đơn giản ở mức độ website. Không chi tiết như các phần mềm quản lý sản phẩmbán hàng. Nếu quý khách hàng có hệ thống phần mềm bán hàng có thể trao đổi kỹ thuật để xử lý về quá trình đơn hàng bán kết nối với hệ thống phần mềm của quý khách. (tất cả chi phí phát sinh về đấu nối với hệ thống thứ 3 trao đổi và tùy theo tính năng cũng như hệ thống 2 bên).