TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG WEBSITE
HuyIT
0933 88 3233

WEBSITE HẢI TÂM:


Hướng dẫn đăng nhập (thao tác như hình)

 • Truy cập link: https://suoidaucs.com/quantri
 • Thông tin tài khoản Admin gửi riêng.

Truy cập link đăng nhập. Bạn đăng nhập thông tin tài khoản. Bấm Đăng nhập để vào trình quản trị website.

Giao diện trình quản trị website.


Các mục chính của website gồm 7 mục chính.

 • Bài viết:  (quản trị chuyên mục, và bài viết, tạo thêm sữa hoặc xóa)
 • Media:  (chứa dữ liệu liên quan hình ảnh, …)
 • Trang:  (chỉnh sữa trang chủ, …)
 • Ux Blocks:  (quản lý các banner, footer, …)
 • Giao diện:  (quản trị menu,…)
 • Cài đặt nhanh:  (cài đặt thay đổi dịch vụ & đối tác trang chủ,…)
 • Thành viên:  (quản lý user thành viên, tạo thêm sữa hoặc xóa user)

Hướng dẫn chi tiết sử dụng từng phần quản trị website


1 Bài viết: Quản lý các chuyên mục & bài viết theo chuyên mục.

Quản lý tạo chuyên mục bài viết:

 • Truy cập menu bài viết.
 • Lick chuyên mục.
 • Tên: Bạn nhập tên chuyên mục bạn cần tạo.
 • Thêm chuyên mục: Bấm để lưu tạo chuyên mục bạn muốn thêm.

Quản lý bài viết & tạo mới bài viết.

 • Truy cập menu bài viết. 
 • Chọn viết bài mới.

Quản lý danh sách bài viết. Bạn hover chuột lên danh sách bài viết sẽ hiển thị các thao tác nhanh như:

Giao diện quản lý bài viết

 • Chỉnh sửa: Chỉnh sửa nội dung bên trong bài viết.
 • Sửa nhanh: Chỉnh sửa thay đổi các tiêu đề và chuyên mục…
 • Thùng rác: Xóa bỏ bài viết của bạn.
 • Xem: Bạn muốn xem bài viết.

Tạo mới bài viết: Bấm chọn viết bài mới.

Giao diện quản lý bài viết.

 • Thêm tiêu đề: Đặt tiêu đề cho bài viết.
 • Nội dung: Cập nhật thông tin nội dung muốn truyền đạt đến KH. (khi viết bài có hình ảnh, cứ nắm kéo hình ảnh nào ở máy thả vô là tự import hình vô).
 • Chuyên mục: Bài viết bạn viết muốn nằm ở chuyên mục nào thì bạn chọn, để hiển thị bài viết đó theo đúng chuyên mục.
 • Ảnh đại diện: Chọn ảnh đại diện của sản phẩm.
 • Đăng: Khi cập nhật đầy đủ các thông tin. Bấm đăng để đăng bài viết bạn đã viết.

2 Media: Quản lý thư viện hình ảnh video.

Giao diện quản lý thư viện hình ảnh video.

 • Thêm mới: Click để chọn tệp tin.
 • Chọn tệp tin: Chọn tới đường dẫn lấy hình ảnh thư viện của bạn.
 • Hoặc nhanh: Kéo thả hình ảnh từ máy tính vô form hình ảnh (3).

3 UX Blocks: Quản lý thông tin chung (banner …)

 • Truy cập menu chọn UX Blocks.

Giao diện quản lý banner hoặc quản lý chung cố định

 • Để thay đổi các banner hoặc thông tin liên quan tới các dữ liệu cố định. Chọn hover lên cấu hình tương ứng.
 • Chọn Edit with UX Builder: Để chỉnh sửa nội dung hoặc thay thế thông tin và hình ảnh liên quan.

Hướng dẫn chi tiết thay đổi hoặc thêm Banner trang chủ.

Giao diện banner cần thây đổi

Để thay đổi banner: Cứ lick chuột đúp vô hình ảnh bạn cần thay thể sẽ thể thị thay banner như hình trên sẽ hiển thị bên trái các thông tin tùy chỉnh.

 • Remove: Xóa ảnh banner:
 • Change media: Khi chọn bạn thao tác sẽ hiển thị lên form hình ảnh. Chọn hình ảnh tương đương bạn muốn sử dụng làm banner. Nếu chưa có ảnh thao tác kéo ảnh từ PC quăng vô. Xong chọn User This Image.
 • Apply: Khi bạn cập nhật thay đổi banner xong. Bấm update để lưu lại các thông tin bạn thay đổi.

Thêm mới banner: Bạn thao tác như sau.

 • Để thêm banner. Bạn Chuột phải lên banner có sẵn, Chọn Duplicate sẽ tự nhân lên 1 banner thứ hai như hình.
 • Bạn lick đúp vô tấm hình ở banner 2 cần thay đổi hình ảnh như bước trên.
 • Apply: Khi bạn cập nhật thay đổi banner xong. Bấm update để lưu lại các thông tin bạn thay đổi.

=> Các cấu hình # tương đương. Muốn thay đổi dữ liệu gì thì thao tác như hương dẫn trên rồi bấm update là được.


4 Trang: Quản lý trang

=> Phần quản lý trang tự như quản lý bài viết. Phần này không quan trọng sử dụng để tạo. Không cần thiết.

Hướng dẫn chi tiết chỉnh sữa trang chủ.

 • Truy cập menu chọn trang. 
 • Chọn tất cả trang

 • Ở danh sách trang: Bạn hover lên trang chủ
 • Edit with UX Buider: Chọn để chỉnh sữa thông tin trang chủ để hiên thị trang cần chỉnh sữa.

 • Để chỉnh sữa các thông tin content & hình ảnh click đúp chuột vô nội dung cần chỉnh sữa. Bên phải sẽ hiển thị tùy chọn nội dung cần chỉnh sữa, xong bấm Apply để lưu.
 • Hình ảnh cũng tương tự như thây đổi ở bước trên.

Ở trang chủ có phần dịch vụ & đối tác bạn thao tác chỉnh sữa thông tin như sau:

 • Truy cập menu cài đặt nhanh.
 • Chọn cài đặt sản phẩm & dịch vụ. 

 • Title: Nhập tên tiêu đề dịch vụ bạn cung cấp.
 • Hình ảnh: Bạn thêm chọn hình ảnh cần làm đại diện.
 • Link: Bạn copy link bài viết giới thiệu về dịch vụ này. Pass link bài viết vô.
 • Khi thao tác thay đổi xong bấm lưu.

Phần cài đặt đối tác cũng tương tự. Bạn thao tác như sau:

 • Add Row: Để thêm 1 đối tác mới.
 • Hình ảnh: Chọn hình ảnh bạn muốn hiển thị.
 • Lưu: Bấm lưu để lưu.

5 Menu: Quản lý menu 

Giao diện xử lý thông tin Menu

 • Giao diện: Click hoặc hover chọn để chọn menu
 • Menu: Quản lý danh sách menu sản phẩm & thông tin trên thanh menu.
 • Muốn thay đổi thông tin text menu: Chỉ cần click đúp chuột vô tên menu xổ xuống và thay đổi bạn muốn.
 • Muốn di chuyển vị trí: Giữ chuột vào tên menu, nắm kéo qua lại lên xuống.
 • Lưu menu: Thao tác để lưu lại các thay đổi mà bạn đã thay đổi.

6 Thành viên: Tạo các user cho nhân viên sử dụng website.

Giao diện quản lý thành viên

 • Thêm mới: Thao tác để thêm mới thành viên.
 • Danh sách thành viên của website bạn.

Giao diện thêm mới thành viên

 • Cập nhập các thông tin user.
 • Mật khẩu: Cập nhật mật khẩu cho user.
 • Thành viên đăng ký: Bạn chọn SEO Editor cho viết bài. Chọn quản lý cửa hàng cho user đăng sản phẩm.
 • Thêm người dùng mới: Thao tác để cập nhật lưu thông tin tạo mới cho user

Note: Để hình ảnh đẹp bạn thiết kế hình ảnh tương đương theo kích thước này:

Banner trang chủ: 

 • PC:     1920 x 700 |PX.
 • WAP:   640  x 400 |PX.

Banner các bài viết: 

 • PC:     1920 x 350 |PX.
 • WAP:   640  x 400 |PX.

Hình ảnh trong bài viết:

 • All kích thước: 900 x Auto |PX.

Hình ảnh thumbnail đại diện:

 • All kích thước: 350 x 260 |PX.

Thông tin quản trị SEO.

 • Id: suoidaucs.seo@gmail.com
 • Ps: A Dũng quản lý

Theo dõi Dữ liệu đăng ký:

 • Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gybyPA713LGMXZlUdh84R5ZiQ0x8UpY2dgyhjj2nLjk/edit?usp=sharing

Google search console

 • Link: https://search.google.com/

Google analytics

 • Link: https://analytics.google.com/analytics/web/?authuser=3#/p375911899/realtime/overview?params=_u..nav%3Dmaui